Kanske har du och ditt företag redan tagit fram en varumärkesplattform. Vision, kärnvärden, riktning och mål – allt finns där. Nu är det bara att… ja vaddå? Jag har ingen aning om hur det är hos er, men hos många företag stannar det där, vid ett dokument, en bok, en pärm, som sedan står och samlar damm. Kanske görs det något försök att presentera plattformen vid exempelvis en kickoff. Men det blir liksom mest ord, begrepp, ja abstraktioner.

Hur ska man då göra för att engagera medarbetare kring varumärket och få dem som det brukar heta ”med på tåget”?
Jo, till exempel genom övningar, spel, film, workshops, bloggar, diskussionsforum, chattar, seminarier.
Och kanske inte minst ett ledarskap som har en förmåga att tydliggöra och levandegöra varumärket i dialog med medarbetare. Relationen mellan ledare och medarbetare är nyckeln till all engagemangshöjande intern kommunikation.

När det fungerar som det ska kommer medarbetarna inte bara att göra ett bättre jobb, det gör man om man är engagerad och motiverad, utan de kommer också att kunna agera i sina roller som ambassadörer för varumärket, och till exempel via sociala media förmedla de värden företaget står för. Vilket förstås är guld värt. Det kan till exempel göra det mycket enklare att rekrytera rätt medarbetare.

Exakt hur denna implementering skulle kunna se ut hos er vet jag förstås inte i dagsläget. Jag och de jag samarbetar med arbetar processorienterat och utifrån de förutsättningar som varje enskilt företag eller organisation har och vi gör det i tätt samarbete med dig som uppdragsgivare. Kontakta mig så berättar jag gärna mer.