Varför satsar inte fler företag på att utveckla sina anställda till att bli goda varumärkesambassadörer – med tanke på vilka fördelar de kan ge? Flera hinder står vägen enligt undersökningar redovisade av Melcrum.

– Gamla organisationsstrukturer gör att kommunikationen stannar inom avdelningar eller enheter
– Ytligt varumärkesarbete som inte lyckas engagera både känsla och förnuft hos de anställda
– Medarbetarnas röster hålls tillbaka på grund av otydliga riktlinjer och brist på erfarenhet av sociala medier
– Kanalspecifika mått gör det svårt att jämföra ”impacten” från ambassadörsskapet (man måste mäta effekten på ett annat sätt)
– Generella, urvattnade budskap utformade för att minimera risker inspirerar inte anställda att agera

Alltså: våga var specifik; utforma budskap som tilltalar både känsla och förnuft; se till att kommunicera på tvärs, inte bara inom en avdelning eller enhet; var inte ytlig och klyschig. Var genuin.