Kreativ intern kommunikation

Kreativ intern kommunikation

Min erfarenhet av intern kommunikation är att den ibland sköts lite mekaniskt. Man (det kan vara en chef eller informatör eller vilken medarbetare som helst egentligen) förlitar sig på de kanaler som står till buds och man gör ungefär som man brukar utan att riktigt...
Undersökning av intern kommunikation

Undersökning av intern kommunikation

Hur bra fungerar er interna kommunikation? Kanske dags att undersöka saken. Som stöd för en sådan undersökning har jag här listat ett antal områden som ingår i intern kommunikation. Kommunikationsklimat: I vilken utsträckning motiverar och stimulerar kommunikation...