Tankar om kommunikation och ledarskap

Content för medarbetare

Content marketing är ett hajpat begrepp, fast det är en hajp med innehåll. För visst är det klokt att kommunicera nytta och värde i sociala media och egna digitala kanaler – och samtidigt bygga varumärke? Vanligtvis är syftet med Content marketing att kommunicera och...

Kreativ intern kommunikation

Min erfarenhet av intern kommunikation är att den ibland sköts lite mekaniskt. Man (det kan vara en chef eller informatör eller vilken medarbetare som helst egentligen) förlitar sig på de kanaler som står till buds och man gör ungefär som man brukar utan att riktigt...

Undersökning av intern kommunikation

Hur bra fungerar er interna kommunikation? Kanske dags att undersöka saken. Som stöd för en sådan undersökning har jag här listat ett antal områden som ingår i intern kommunikation. Kommunikationsklimat: I vilken utsträckning motiverar och stimulerar kommunikation...

Hinder för ett gott ambassadörsskap

Varför satsar inte fler företag på att utveckla sina anställda till att bli goda varumärkesambassadörer – med tanke på vilka fördelar de kan ge? Flera hinder står vägen enligt undersökningar redovisade av Melcrum. – Gamla organisationsstrukturer gör att...

Satsa på den inre kraften för att nå ut

Många företag spenderar mycket pengar och resurser på extern kommunikation och varumärkesbyggande. Satsa mer på den inre kraften, säger jag. En stor och ofta lite förbisedd marknadsföringspotential finns internt, bland era medarbetare. Egentligen är det självklart. Om...

Förändring i organisation och person

Det sägs att cirka 70 procent av alla förändringsinitiativ misslyckas. Låter mycket men så kan det nog ligga till. På organisatorisk nivå kan orsakerna vara många. Ledningen har kanske inte lyckats måla upp en tydlig och motiverande vision av det önskade läget. ...