Systemisk coaching – vad handlar det om?

Enkelhet, tydlighet, sanning är kardinalbegrepp i min värld. Jag liksom drabbas av andnöd när teorier saknar förankring i verkligheten, i det konkreta, i hur vi människor är, känner och beter oss. Samtidigt kan jag gilla teorier, komplicerade tankar och idéer. Bara...