Kommunicera för att engagera

Jag hjälper chefer att genom coaching och storytelling skapa mening, förståelse och driv bland medarbetare.

Mer mening ger resultat

Kanske tänker du att du skulle vilja ha lyckliga medarbetare.

Glöm det. Lycka är ett flyktigt tillstånd 🙂.

Däremot vill de känna mening. Att det de gör är meningsfullt. Att det finns ett syfte med den tid och ansträngning de lägger ner på sitt arbete.

Kan du som ledare medverka till att skapa förståelse och mening bland dina medarbetare så kommer deras engagemang att öka. Och resultatet att bli bättre. Målen lättare att nå.

Meningsskapande sker i dialog och samverkan. Samtidigt behöver en medarbetare känna till vad organisationen står för, vill vara och uppnå.  Syfte, mål och värderingar är viktiga verktyg som rätt hanterade motiverar och leder i rätt riktning. 

Jag kan hjälpa dig som chef att kommunicera mer effektivt och med mer mening. Tillsammans med mig blir du en bättre kommunikatör.

Resultatet kommer att märkas på flera sätt. Jo, sannolikt också i dina medarbetares mungipor.

Framgångsrika chefer utvecklar sin emotionella intelligens. Gör det du med!

Vad gör en människa framgångsrik? Personlighet spelar roll, begåvning likaså. En väldigt viktig del är hur vi hanterar våra egna och andras känslor.

Ju mer medvetna och tränade vi är i att hantera känslor i vårt arbetsliv och i vardagen, desto bättre kan vi använda oss av dem i vårt tänkande och agerande. Vi kan till exempel mera effektivt hantera stress och krav i arbetslivet och på fritiden.

Detta är i korthet det som kallas för emotionell intelligens (EI). Det sägs att 27-45% av framgång i arbetslivet beror på vår emotionella intelligens.

Jag är certifierad för användning av bedömningsverktyget EQ-i 2.0, som skattar din emotionella intelligens. Testa dig! Och bli en bättre ledare.

Lär känna dig själv

Coachning & ledarstöd

Jag erbjuder coachning med fokus på att utveckla chefers förmåga att lyssna, föra dialog, skapa delaktighet och hantera relationer och konflikter på arbetsplatsen.

Kommunikationskollen

Hur bra fungerar den interna kommunikationen hos er egentligen? Jag kollar, utifrån övergripande mål och strategier.

Storytelling

Jag hjälper er att ta fram och utveckla berättelser som kommunicerar organisationens värderingar, syfte, mål och visioner.

Vad du vinner på genomtänkt intern kommunikation

Forskning talar sitt tydliga språk. Väl fungerande intern kommunikation i en organisation leder till ökat produktivitet, lägre sjukfrånvaro, bättre kvalitet på varor och tjänster, minskade kostnader och högre innovationsgrad.

Som chef har du allt att vinna på att utveckla dina, och din organisations, färdigheter och system inom intern kommunikation.

För att lyckas behöver det finnas ett strategiskt perspektiv. Syftet med kommunikationen är att ju den ska medverka till att ni når era mål.

Och för att göra det behöver medarbetarna – ursäkta klyschan – ”vara med på tåget”. Veta åt vilket håll ni ska gå, vad ni ska uppnå och inte minst varför. Samt hur den enskilda medarbetaren ska bidra.

Men det här vet ju många, kanske du tänker. Visst, så varför fungerar det inte? Bland annat på grund av detta:

  • För mycket brus. Information overload.
  • Otydliga och oengagerande budskap.
  • Bristfälligt formulerade mål, brister i uppföljning.
  • Övertro på tekniska kommunikationsverktyg.
  • För lite meningsskapande dialog.

D
Jag har över 25 års erfarenhet av kommunikation, både intern och extern, och kan hjälpa dig/er att bli ännu bättre på att nå fram, och in. Så att engagemang och produktivitet ökar. Och som samtidigt gör tillvaron för dig som chef och ledare lite enklare.