Bli den ledare du vill vara

Jag hjälper dig som chef att hantera stress och utveckla dina kommunikativa förmågor.

Coachning & ledarstöd

Jag hjälper dig som chef att komma tillrätta med tärande stress och att utveckla dina emotionella och kommunikativa förmågor.

Kommunikationskollen

Hur bra fungerar den interna kommunikationen hos er egentligen? Jag kollar, utifrån övergripande mål och strategier.

Storytelling

Jag hjälper er att ta fram och utveckla berättelser som kommunicerar organisationens värderingar, syfte, mål och visioner.

Bli fri från din tärande stress!

Boka tid för ett gratis coachingsamtal med mig i Calendly!

Eller kontakta mig för mer information om mitt coachingprogram kring stresshantering.

Stresshantering: Vad mina klienter säger

Mer mening ger resultat

Kanske tänker du att du skulle vilja ha lyckliga medarbetare.

Glöm det. Lycka är ett flyktigt tillstånd 🙂.

Däremot vill de känna mening. Att det de gör är meningsfullt. Att det finns ett syfte med den tid och ansträngning de lägger ner på sitt arbete.

Kan du som ledare medverka till att skapa förståelse och mening bland dina medarbetare så kommer deras engagemang att öka. Och resultatet att bli bättre. Målen lättare att nå.

Meningsskapande sker i dialog och samverkan. Samtidigt behöver en medarbetare känna till vad organisationen står för, vill vara och uppnå.  Syfte, mål och värderingar är viktiga verktyg som rätt hanterade motiverar och leder i rätt riktning. 

Jag kan hjälpa dig som chef att kommunicera mer effektivt och med mer mening. Tillsammans med mig blir du en bättre kommunikatör.

Resultatet kommer att märkas på flera sätt. Jo, sannolikt också i dina medarbetares mungipor.

Framgångsrika chefer utvecklar sin emotionella intelligens.

Gör det du med!

Vad gör en människa framgångsrik? Personlighet spelar roll, begåvning likaså. En väldigt viktig del är hur vi hanterar våra egna och andras känslor.

Ju mer medvetna och tränade vi är i att hantera känslor i vårt arbetsliv och i vardagen, desto bättre kan vi använda oss av dem i vårt tänkande och agerande. Vi kan till exempel mera effektivt hantera stress och krav i arbetslivet och på fritiden.

Detta är i korthet det som kallas för emotionell intelligens (EI). Det sägs att 27-45% av framgång i arbetslivet beror på vår emotionella intelligens.

Jag är certifierad för användning av bedömningsverktyget EQ-i 2.0, som skattar din emotionella intelligens. Testa dig! Och bli en bättre ledare.

Lär känna dig själv