Kommunicera för att engagera

Jag hjälper chefer att genom coaching och storytelling skapa mening, förståelse och driv bland medarbetare.

Mer mening ger resultat

Kanske tänker du att du skulle vilja ha lyckliga medarbetare.

Glöm det. Lycka är ett flyktigt tillstånd 🙂.

Däremot vill de känna mening. Att det de gör är meningsfullt. Att det finns ett syfte med den tid och ansträngning de lägger ner på sitt arbete.

Kan du som ledare medverka till att skapa förståelse och mening bland dina medarbetare så kommer deras engagemang att öka. Och resultatet att bli bättre. Målen lättare att nå.

Meningsskapande sker i dialog och samverkan. Samtidigt behöver en medarbetare känna till vad organisationen står för, vill vara och uppnå.  Syfte, mål och värderingar är viktiga verktyg som rätt hanterade motiverar och leder i rätt riktning. 

Jag kan hjälpa dig som chef att kommunicera mer effektivt och med mer mening. Tillsammans med mig blir du en bättre kommunikatör.

Resultatet kommer att märkas på flera sätt. Jo, sannolikt också i dina medarbetares mungipor.

Framgångsrika chefer utvecklar sin emotionella intelligens. Gör det du med!

Vad gör en människa framgångsrik? Personlighet spelar roll, begåvning likaså. En väldigt viktig del är hur vi hanterar våra egna och andras känslor.

Ju mer medvetna och tränade vi är i att hantera känslor i vårt arbetsliv och i vardagen, desto bättre kan vi använda oss av dem i vårt tänkande och agerande. Vi kan till exempel mera effektivt hantera stress och krav i arbetslivet och på fritiden.

Detta är i korthet det som kallas för emotionell intelligens (EI). Det sägs att 27-45% av framgång i arbetslivet beror på vår emotionella intelligens.

Jag är certifierad för användning av bedömningsverktyget EQ-i 2.0, som skattar din emotionella intelligens. Testa dig! Och bli en bättre ledare.

Lär känna dig själv

Coachning & ledarstöd

Jag erbjuder coachning med fokus på att utveckla chefers förmåga att lyssna, föra dialog, skapa delaktighet och hantera relationer och konflikter på arbetsplatsen.

Kommunikationskollen

Hur bra fungerar den interna kommunikationen hos er egentligen? Jag kollar, utifrån övergripande mål och strategier.

Storytelling

Jag hjälper er att ta fram och utveckla berättelser som kommunicerar organisationens värderingar, syfte, mål och visioner.

Så här ökar du engagemanget

Om du vill öka engagemanget i er organisation så finns det ett antal saker att jobba med. Här är fyra saker jag tycker är centrala. 

1. Låta medarbetare vara mer självstyrande

Medarbetare som i stor utsträckning tillåts bestämma hur deras arbete ska utföras och utvecklas känner ökat engagemang.

2. Värderingar som leder

Medarbetare behöver känna till och kunna använda organisationens värderingar i sitt arbete. Om det är relevanta värdeord vill säga, värdeord som är viktiga för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt.

Om värdeorden är snabbt framtagna, kanske till och med kopierade, och utan verklig förankring i verksamheten, är det inga värdeord, utan floskler.

Bra värdeord hjälper medarbetare att agera på rätt sätt. Vilket inte minst är viktigt i en organisation med mer självstyrande medarbetare.

3. Varför gör vi detta?

Ett tydligt, motiverande syfte med vad ni vill uppnå eller medverka till i samhället och världen driver engagemanget. De flesta i dagens arbetsliv vill känna att det de gör har någon slags mening, ett högre syfte än att bara tjäna pengar. Och att vi jobbar för detta tillsammans i organisationen.

4. Goda ledare

En kommunikativ chef som har förmågan att se, bekräfta, lyssna på, coacha en medarbetare skapar förutsättningar för ökat engagemang. Chefen behöver kunna skapa mening och förståelse kring vad vi gör, hur vi gör det och vad vi tillsammans ska åstadkomma. Detta i dialog med medarbetare. Dialogen är det kanske viktigaste kommunikativa instrumentet av alla i en modern organisation.

Visst, detta ställer krav på kommunikativ kompetens och en viss emotionell intelligens – något som jag kan hjälpa dig som chef att utveckla.