Kommunikations-
kollen

Jag hjälper er att undersöka hur den interna kommunikationen fungerar i er organisation. Resultatet bildar sedan underlag för att utveckla den interna kommunikationen så att den medverkar till att ni når uppsatta mål (kortsiktigt och långsiktigt). 

Undersökning av intern kommunikation

Inom många organisationer, stora som små, skickas det ut mängder av information internt. Men hur mycket når fram? Hur mycket berör och engagerar? Hur mycket skapar rörelse i önskad riktning?

Otydlighet är tyvärr oftare regel än undantag. 

Olika kanaler används godtyckligt utan vidare tanke på syfte eller önskad effekt. Möjligheten till motiverande dialog och feedback är begränsad.

Kanske är det inte fullt så illa i din organisation men du anar att den interna kommunikationen går att vässa. Vilket den garanterat gör. Bara du först vet hur landet ligger.

Med Kommunikationskollen hjälper jag dig att undersöka er interna kommunikation. 

Så här går det till:

Jag ställer frågor och tar tempen internt för att bland annat kolla: 
  • Hur nöjda medarbetare är med de kommunikationskanaler som används. 
  • Hur kommunikation med närmsta chef fungerar. Förtroende, stöd, dialog, återkoppling. 
  • Kännedom och engagemang gällande uppdrag, vision, övergripande mål, kärnvärden (och hur de omsätts i vardagen för medarbetarens egen del). 
  • Mängd information. För mycket eller för lite. 

x
Jag använder en enkät och genomför också ett antal intervjuer för att få en djupare förståelse. Mät- och utvärderingsverktyg: GAP-analys, en enkel variant anpassad till syftet.  

Det finns flera andra digitala verktyg/plattformar som kan användas, som Howspace. 

Jag analyserar resultatet och skriver en rapport, med rekommendationer för er kommunikation (baserad på resultat men också så klart min erfarenhet som strategisk kommunikatör).  

Kommunikationskollen kan vara guld värd om du vill utveckla den interna kommunikationen i  din organisation. Inte minst viktigt är att undersöka om kommunikationen är i linje med varumärket och den strategiska plattformen, alltså sådant som vision, uppdrag, syfte, värdegrund, mål. 

Ta det första steget mot en mer kommunikativ – och framgångsrik – organisation!

ERBJUDANDE!

Kommunikationskoll i din organisation till specialpris: 18 000 kr (ord. 40 000 kr)
Special