Kommunikations-
kollen

För att kunna jobba smartare och mer värdeskapande med intern kommunikation behöver du veta hur den fungerar idag. Jag och annan expertis hjälper dig att få koll på läget genom att göra en liten undersökning.

Undersökning av intern kommunikation

Många organisationer informerar för mycket och kommunicerar för lite. Det skickas info kors och tvärs men hur mycket av all denna info bidrar till utveckling, rörelse mot mål, förändrade beteenden?

Om du vill öka engagemanget och skapa bättre förutsättningar för att ni ska nå era mål så behöver du och din organisation känna till hur ni ska kommunicera (inte bara informera) för att skapa verkligt värde för organisationen.

För att lyckas med det behöver ni först ha koll på hur det fungerar idag. Vad säger medarbetarna? Cheferna?

Jag hjälper er att undersöka saken genom enkäter, fokusgruppsundersökning och enskilda intervjuer. Med min erfarenhet av kommunikation kan jag ställa de rätta frågorna. Och sedan göra en tydlig analys av ert nuläge och ge förslag på vad ni behöver göra för att utveckla er kommunikation.

Så här går det till:

Jag ställer frågor och tar tempen internt för att bland annat kolla: 
  • Hur nöjda medarbetare är med de kommunikationskanaler som används. 
  • Frågor om innehåll i olika kanaler. Är det är begripligt, relevant och engagerande? Bidrar exempelvis artiklar på intranätet till strategiskt värde för organisationen eller är det bara trivselläsning i största allmänhet.
  • Hur kommunikation med närmsta chef fungerar. Förtroende, stöd, dialog, återkoppling. 
  • Kännedom och engagemang gällande uppdrag, vision, övergripande mål, kärnvärden (och hur de omsätts i vardagen för medarbetarens egen del). 
  • Hur ser kommunikationsklimatet ut?
  • Mängd information. För mycket eller för lite. 

x
Verktyg: enkät, fokusgrupper, intervjuer. Undersökningen går att skala upp eller ner beroende på omfattning.
Ta det första steget mot en mer kommunikativ – och framgångsrik – organisation! Gör en kommunikationskoll. Kontakta mig för mer information.

ERBJUDANDE!

Jag erbjuder Kommunikationskoll för både mindre och större organisationer. Just nu (fram till 221230) erbjuder jag 25 % rabatt. Small (max 90 anställda): 22 500 kr (ord. 30 000 kr) Large (upp till 2000 anställda): 45 000 kr (ord. 60 000 kr)
Special