Coachning och ledarstöd

Som chef är du din organisations viktigaste kommunikationskanal. Du ägnar ungefär 80 procent av din arbetstid åt att kommunicera. Ändå visar undersökningar att chefer generellt är osäkra på hur de ska kommunicera.

Jag vill vara din partner inom kommunikation. En person som du alltid kan vända dig till, bolla tankar och idéer med, lära dig av. Jag coachar dig och hjälper dig att utveckla din kommunikativa kompetens.

Stöd till dig som chef

Tre delar som anpassas till de behov och utmaningar du har som chef. Kanske är du bara intresserad av coachning. Kanske behöver du ett bollplank över tid. Eller hela paketet inklusive utbildning för andra chefer i organisationen.

> Rådgivning

Jag blir ditt bollplank kring hur du ska kommunicera i en viss fråga, hur en viss medarbetare ska bemötas, hur du ska prioritera i din kommunikation, hur ett upplägg inför ett seminarium ska se ut…

Ja, det finns en mängd frågor som du kan känna att du vill bolla för att kommunikationen ska bli skarp och meningsfull.

 

> Coachning

Jag coachar dig främst i syfte att du ska bli ännu mer kommunikativt skicklig som chef. En chef som har förmåga att skapa förtroende och engagemang bland medarbetare.

Jag kan också coacha dig i en specifik utmaning, personlig eller jobbrelaterad.

Målsättning är att utifrån ditt nuläge, dina utmaningar, visioner, tankar och känslor medverka till varaktig förändring genom insikt och aktiviteter.

För att du ska utveckla din kommunikativa förmåga utgår vi från de kommunikativa beteenden som utmärker en bra ledare:
att kunna strukturera, utveckla, interagera och representera.

> Utbildning

Vill du bli bättre på dialog? På storytelling? På att skriva en text som väcker intresse? Eller få bättre koll på digitala nyhetsbrev och sociala medier?

Jag ger en kort kurs i effektivt kommunikationsarbete med det fokus du föredrar.

Alltifrån en förmiddag till en eller två heldagar (ej sammanhängande).

Är det här du?

> Du skulle vilja formulera budskap som medarbetare snabbare och lättare förstår.

> Du vill kunna använda storytelling för att inte bara nå ut utan också in hos medarbetare.

> Du vill ha mera koll på hur du kommunicerar mål, uppdrag, strategier så att medarbetare tar det till sig och känner att det blir meningsfullt för dem i deras roll.

> Du vill veta vilken kanal som bäst lämpar sig för det du vill kommunicera.

> Du har problem med en medarbetare och vill ha råd kring hur du ska lösa situationen.

> Du vill utveckla ”vi-känslan” på arbetsplatsen.

> Du behöver kreativ input inför en workshop eller ett seminarium.

> Du vill kunna skriva bättre nyhetsbrev/chefsbrev, ledare, PM, mejl, verksamhetsplan etc. Så att folk verkligen läser, förstår och engagerar sig.

> Du känner att enstaka ledarkurser inte leder till en varaktig förändring och att ett mer kontinuerligt stöd skulle vara bättre. (Liten påverkan under lång tid ger mer effekt än stor påverkan under kort tid.)

> Du vill bli bättre på dialog.

> Du behöver avlastning, god damnit. Någon som hjälper dig handgripligt med kommunikation här och nu. Innan du kollapsar nästa gång du tittar på din ”att-göra-lista”

Berätta om dina utmaningar

Skriv till mig och berätta! Jag återkommer så snart jag kan.