Coachning och ledarstöd

Som chef ägnar du ungefär 80 procent av din arbetstid åt att kommunicera. Samtidigt visar undersökningar att chefer ofta är osäkra på hur de ska kommunicera på ett effektivt och engagerande sätt.

Det blir knappast bättre om du också lever i långvarig stress. Det påverkar ditt ledarskap och du riskerar på sikt hälsoproblem. Jag hjälper dig att hantera stress och utveckla dina kommunikativa färdigheter.

Coachning som stärker dig som chef.
Och som människa

Vill du bli bättre på att föra en meningsfull dialog? På att lyssna och formulera budskap? Eller kanske hantera stress bättre så att stressen inte påverkar ditt beslutsfattande eller dina relationer negativt?  

Jag coachar dig utifrån dina behov med det övergripande syftet att stärka ditt kommunikativa ledarskap – och ditt välbefinnande. 

Emotionell intelligens

Vi är både rationella och känslomässiga varelser. Känslor styr vårt beteende mer än vi kanske tror.
Om du är medveten om hur känslor och din självuppfattning påverkar dig, och arbetar med att utveckla dina mindre starka områden inom emotionell intelligens, så kommer du att bli en bättre chef och ledare. Och sannolikt också stärka ditt välbefinnande.

Läs mer här.

affärscoachning

Vid affärscoachning är din chef min uppdragsgivare. Du och din chef har beslutat att du ska få coachning för att utvecklas i din roll som chef – för att bättre möta de behov och utmaningar verksamheten står inför. 

Jag är diplomerad affärscoach hos Solid affärscoaching och kan coacha dig så att du utvecklar både dig och din organisation. 

Ledarcoachning

Långvarig stress påverkar inte bara ditt välbefinnande, det påverkar också din förmåga att leda andra.  Jag har hjälpt många chefer till en bättre plats i livet genom mitt 3-månaders program för stresshantering. 

Jag coachar bland annat också chefer som vill utveckla sin förmåga att skapa förtroende och engagemang bland medarbetare.

 

Coachingsamtalen med Claes har varit väldigt bra. Han fick mig att se och använda kunskap som jag hade, men inte använde.  Han hjälpte mig att hitta min egen styrka i en tid då jag tvivlade på mig själv och marken gungade under fötterna. Jag kan nu hantera stress på ett mycket bättre sätt, jag tar medvetna beslut och jag äger mitt liv. Jag mår bra och känner tillförsikt inför framtiden. 
 
Marika, chef i Värmland.

Bli fri från din tärande stress!

Boka tid för ett gratis coachingsamtal med mig i Calendly!

Berätta om dina utmaningar

Skriv till mig och berätta! Jag återkommer så snart jag kan.