Coachning och ledarstöd

Som chef ägnar du ungefär 80 procent av din arbetstid åt att kommunicera. Samtidigt visar undersökningar att chefer ofta är osäkra på hur de ska kommunicera på ett effektivt och engagerande sätt.

Jag kan bli din partner inom kommunikation, som coachar och/eller vägleder, beroende på vad du behöver för hjälp. Tillsammans med mig utvecklar du dina kommunikativa skills.

Coachning som stärker dig som chef.
Och som människa

Vill du bli bättre på att föra en meningsfull dialog? På att lyssna och formulera budskap? Eller kanske hantera stress bättre så att stressen inte påverkar ditt beslutsfattande eller dina relationer negativt?  

Coachning är ett av de bästa verktygen för att utveckla en persons ledarkompetens och kommunikativa förmåga.

Jag coachar dig utifrån dina behov med det övergripande syftet att stärka ditt kommunikativa ledarskap – och ditt välbefinnande. 

Emotionell intelligens

Vi är både rationella och känslomässiga varelser. Känslor styr vårt beteende mer än vi kanske tror.
Om du är medveten om hur känslor och din självuppfattning påverkar dig, och arbetar med att utveckla dina mindre starka områden inom emotionell intelligens, så kommer du att bli en bättre chef och ledare. Och sannolikt också stärka ditt välbefinnande.

Läs mer här.

affärscoachning

Vid affärscoachning är din chef min uppdragsgivare. Du och din chef har beslutat att du ska få coachning för att utvecklas i din roll som chef – för att bättre möta de behov och utmaningar verksamheten står inför. 

Jag är diplomerad affärscoach hos Solid affärscoaching och kan coacha dig så att du utvecklar både dig och din organisation. 

Ledarcoachning

Jag coachar dig främst i syfte att du ska bli ännu mer kommunikativt skicklig som chef. En chef som har förmåga att skapa förtroende och engagemang bland medarbetare.

Jag kan också coacha dig i en specifik utmaning, personlig eller jobbrelaterad.

 

Berätta om dina utmaningar

Skriv till mig och berätta! Jag återkommer så snart jag kan.