Ta din interna kommunikation till nästa nivå

Medarbetare har ofta mer att ge. Och du kan som chef skapa förutsättningar för att de ska vilja och kunna göra just det.

Jag hjälper dig som chef att hantera din vardag på ett mer hållbart sätt, utveckla din kommunikativa förmågor samt undersöka och utveckla hur ni berättar om er verksamhet internt. 

Se här vad jag erbjuder!

Välj tjänst

Coachning & ledarstöd

Jag hjälper dig att utveckla dina emotionella och kommunikativa förmågor. samt att hantera stress på ett effektivt sätt. Läs mer

Kommunikations- kollen

Vad säger dina medarbetare? Jag undersöker hur pass effektiv er interna kommunikation är utifrån strategi, syfte och mål. Läs mer

Storytelling

Jag hjälper er att ta fram och utveckla berättelser som kommunicerar organisationens värderingar, syfte, mål och visioner. Läs mer

Hur fungerar det?

Min målsättning är att åstadkomma resultat. Därför ser processen lite olika ut
beroende på vad du eller ni efterfrågar. Ledarcoachning har ett upplägg, affärscoachning ett annat,
storytelling ännu ett. 
Ungefär så här kan vårt samarbete se ut i stora drag.

1. Mötet
Vi möts (helst) eller pratar i telefon. Känner på varandra. Jag ställer utifrån dina behov frågor om ditt nuläge, om utmaningar, mål, vad du vill uppnå. Vi kommer överens om en plan och lite formalia.
2. Projektstart
Vi är överens om att inleda ett samarbete. Vi har bestämt vad, hur, när, på vilket sätt och har clearat förväntningar, avgränsningar, mål. Etcetera. Nu kör vi.
3. Planen
Planen skiljer sig så klart beroende på om det är coachning, storytelling eller kommunikationskollen. Vi behöver när det gäller exempelvis storytelling vara överens om mål, syfte, förväntningar, utmaningar, omfattning och aktiviteter med mera.
4. Research
Gäller främst storytelling och kommunikationskollen: allt ifrån inläsning av verksamhetsplan och ev varumärkesplattform till intervjuer av chefer, medarbetare och andra som är viktiga att lyssna på.
5.Genomförande
Vi genomför det vi kommit överens om. Resultat är Aoch O. Jag släpper inte taget förrän vi gått i mål och du ser resultat. I det här steget ingår också produktion i den mån det är aktuellt.
6. Utvärdering
Vi mäter och följer upp för att säkerställa resultatet. Jag använder ett antal olika verktyg och metoder för det.
Föregående bild
Nästa bild

Coach, kommunikatör, kreatör

Inifrån och ut
Det jag genom ledarcoachning och storytelling vill medverka till är att skapa mening, förståelse och driv bland medarbetare. Det ideala organisatoriska läget är att det ni vill vara utåt bärs fram av det ni är, kan och står för internt i företaget eller organisationen. 

Mätbart resultat
Allt jag hjälper till med vill jag ska målsättas så att insatsen går att mäta. Måluppfyllelse är viktigt men det viktigaste är effekten, det måluppfyllelsen ska leda till. I bloggen berättar jag mer om detta. 

Bred kompetens
Efter många år inom kommunikation och marknadsföring så har jag utvecklat kompetens inom flera områden. Allt från strategi och coachning till videoproduktion och digital kommunikation.

Fokus på mottagarna
 För att verkligen nå fram behöver man ett antal kompetenser, där en av de kanske viktigaste är en förståelse för mottagarens/klientens situation, behov, drömmar, utmaningar och tankar.

Vilket leder till frågan: hur kan jag hjälpa dig?

”Jag tycker att det har varit mycket roligt och lärorikt att få jobba med Claes. Han är idérik och har förmåga att se betydelsen av helheten när det gäller kommunikation.”

Heike Hellmod, tidigare bitr chef för Swetox, ett nationellt forskningscentrum

”Claes är kompetent, följsam och lyhörd. Vi är mycket nöjda med det han gjort för oss. Jag kan personligen rekommendera honom till andra som behöver utveckla sin kommunikation.”

Åsa Grimlund Milltoft, Chef UKV (ideell sektor)

Några tidigare och nuvarande uppdragsgivare och kunder

Större verksamheter

 • Smithkline Beecham (Glaxo Smithkline)
 • Apoteket
 • Österåkers kommun (med Rotary)
 • Uppsala kommun
 • Södersjukhuset

Mindre verksamheter

 • Famna
 • Stockholms Sjukhem
 • Motormännen
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Energimarknadsinspektionen
 • Swetox
 • Radisson Blue
 • Stiftelsen Isaak Hirschs Minne
 • Unga kvinnors värn