Ta din interna kommunikation till nästa nivå

Medarbetare har ofta mer att ge. Och du kan som chef skapa förutsättningar för att de ska vilja och kunna göra just det.

Detta genom att se över hur ni kommunicerar idag, bli ännu bättre på att hantera verktygen och få precis det stöd du behöver för att skapa utveckling och förändring.

Se här vad jag erbjuder!

Välj tjänst

Coachning & ledarstöd

Bollplank inom kommunikation. Jag coachar och ger råd i syfte att utveckla ditt ledarskap och relationerna på din arbetsplats.

Kommunikations- kollen

Vad säger dina medarbetare? Jag undersöker hur pass effektiv er interna kommunikation är utifrån strategi, syfte och mål.

Aktiviteter & kampanjer

Jag hjälper dig att genomföra aktiviteter, interna kampanjer, skriva texter, utveckla kanaler och budskap.

Hur fungerar det?

Processen. Min målsättning är att åstadkomma resultat. För att uppnå resultat behöver man tänka efter före.
Ungefär så här kan vårt samarbete se ut i stora drag. Allt beror på vad du efterfrågar, vilka behov du har. 

1. Mötet
Vi möts (helst) eller pratar i telefon. Känner på varandra. Jag ställer frågor, om varumärke, utmaningar, mål, vad du vill uppnå och hur hindren ser ut.
2. Projektstart
Highfive. Vi är överens om att inleda ett samarbete. Vi har bestämt vad, hur, när, på vilket sätt och har clearat förväntningar, avgränsningar, ambitionsnivå. Etcetera. Nu kör vi.
3. Planen
Jag tar i samråd med dig raskt fram en plan. Tydliggör mål, tid, insats, ansvar. Exakt vad som ska ingå i planen styrs av storleken och innehållet i projektet. En kort brief kan räcka för mindre uppdrag.
4. Research
Allt ifrån inläsning av verksamhetsplan och ev varumärkesplattform till intervjuer av chefer, medarbetare och andra som är viktiga att lyssna på.
5.Genomförande
Idé, upplägg och syfte är bestämt. Nu genomför vi aktiviteten. Här igår också produktion i den mån det är aktuellt. Exempelvis av video eller nyhetsbrev.
6. Utvärdering
Jag är mån om att det jag gör ska leda till resultat. Vad är annars meningen, liksom? Därför ska vi mäta och följa upp. Jag använder ett antal olika verktyg och metoder för det.
Föregående
Nästa

Heltäckande kommunikationsstöd

Inifrån och ut
Mitt fokus är att hjälpa dig utveckla och vässa er interna kommunikation. Så att det ni vill vara utåt bärs fram av det ni är, kan och står för internt i företaget eller organisationen. 

Mätbart resultat
Allt jag hjälper till med vill jag ska målsättas så att insatsen går att mäta. Resultatet är så klart viktigt. Ibland är det inte alldeles lätt att mäta resultatet av en insats men ofta går det. I bloggen redogör jag för hur mätning kan gå till.

Bred kompetens
Efter många år inom kommunikation och marknadsföring så har jag utvecklat kompetens inom många områden. Allt från strategi och coachning till videoproduktion och digital kommunikation.

Fokus på mottagarna
Specialitet? Helheten, det strategiska tänket och copywriting. För att verkligen nå fram behöver man ett antal kompetenser, där en av de kanske viktigaste är en förståelse för mottagarens situation, behov, drömmar och tankar.

Vilket leder till frågan: hur kan jag hjälpa dig?

”Jag tycker att det har varit mycket roligt och lärorikt att få jobba med Claes. Han är idérik och har förmåga att se betydelsen av helheten när det gäller kommunikation.”

Heike Hellmod, tidigare bitr chef för Swetox, ett nationellt forskningscentrum

”Claes är kompetent, följsam och lyhörd. Vi är mycket nöjda med det han gjort för oss. Jag kan personligen rekommendera honom till andra som behöver utveckla sin kommunikation.”

Åsa Grimlund Milltoft, Chef UKV (ideell sektor)

Några tidigare och nuvarande uppdragsgivare och kunder

Större verksamheter

 • Smithkline Beecham (Glaxo Smithkline)
 • Apoteket
 • Österåkers kommun (med Rotary)
 • Uppsala kommun
 • Södersjukhuset

Mindre verksamheter

 • Famna
 • Stockholms Sjukhem
 • Motormännen
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Energimarknadsinspektionen
 • Swetox
 • Radisson Blue
 • Stiftelsen Isaak Hirschs Minne
 • Unga kvinnors värn