Intern kommunikation med mål och mening

Jag hjälper chefer i mindre verksamheter att arbeta mer hållbart och att kommunicera effektivt i syfte att öka medarbetarnas engagemang och känsla av mening. 

Lite om dig

  • Du är en stressad chef och inser att du behöver göra något åt saken. Du vill utveckla ett hållbart ledarskap.
  • Du hinner knappt reflektera över strategiska frågor eftersom det operativa tar all din tid.
  • Du står inför stora utmaningar och vet inte riktigt hur du ska tackla dem så att det blir bra både för dig och din organisation.
  • Du inser att kommunikation är viktigt, men vet inte hur den ska bli verkningsfull och värdeskapande.
  • Du vill utveckla dina, och/eller andras, kommunikativa färdigheter: ge (och be om) feedback, kommunicera tydligt och engagerande, bli bättre på dialog etc.
  • Du vill bli bättre på att översätta och gestalta er strategi så att det bli meningsfullt och motiverande bland medarbetare.
  • Du tänker att din organisations ”Vi-känsla” skulle behöva stärkas.

c
Känner du igen dig i några av dessa påståenden? Då har du kommit alldeles rätt. Jag stödjer dig i din utveckling som chef (med fokus på kommunikation) och hjälper er att utveckla den interna kommunikationen i din organisation.

Lite om mig

Jag har en gedigen bakgrund som strategiskt inriktad  kommunikatör, copywriter och ledarskapscoach. Mestadel av tiden i eget företag.

Jag är, kan man säga, dels den där ”ordning och reda”-personen som efterfrågar struktur, strategi, analys och riktning. Dels en handlingsinriktad och lätt obstinat (fast snäll) person som plötsligt utbrister ”kan vi inte göra tvärtom”?   

Jag tror att båda dessa sidor, den strategiska och den prövande och kreativa, är nödvändiga för att skapa skarp intern kommunikation.  

Och kanske, när jag tänker på det, även för att spela bra golf (vilket jag gör på fritiden med varierande framgång!).  

Dessutom:

• Drivs av nyfikenhet, ibland till en nivå då det börjar närma sig besatthet.

• Är sedan tonåren djupt intresserad av hur vi människor tänker, känner, kommunicerar och beter oss.  Jag har lärt mig en del sedan dess.

• Cineast och allmänt kulturintresserad.

• Är släkt med Staffan Tapper, han som missade straffsparken 1974. (Men som i övrigt var en av de bättre svenska fotbollsspelarna på 70-talet.)

• Ville bli uppfinnare när jag var liten. Känns ofta som att jag är just det.

• Diplomerad affärscoach (ICF) och certifierad ledarcoach.

• Certifierad användare av bedömningsverktyget EQ-i 2.0

Varför ska du jobba med mig?