Storytelling

Det är idag vanligt att använda berättelser för att kommunicera nyttan av ett företags tjänster eller produkter. Det går lika bra att använda detta verktyg för att engagera medarbetare, och skapa djupare förståelse för era värderingar, mål och syfte.

Berättelser som skapar engagerade medarbetare

I storytelling flyttar vi fokus från vad till hur och varför. Till exempel, på vilket sätt är era värderingar viktiga och hur tillämpas de i medarbetarnas vardag?

Berätta.

Att på er hemsida och i olika dokument har formulerat ert syfte eller mission är bra. Men vad betyder ert syfte i verkligheten? Levandegör syftet genom en berättelse! På så sätt skapar ni större förståelse och mer engagemang bland medarbetarna. 

Det finns säkert en mängd berättelser i organisationen som speglar vilka ni är, vad ni står för, hur ni löser problem, hur ni samarbetar. Berättelser som bara behöver struktureras, formas och förmedlas via exempelvis video, artiklar, podcast och vid möten, kanske på en konferens.

Jag hjälper er med det.