Testa din emotionella intelligens

Vad gör en människa framgångsrik? Personlighet spelar roll, begåvning likaså. En väldigt viktig del är hur vi hanterar våra egna och andras känslor.

Ju mer medvetna och tränade vi är i att hantera känslor i vårt arbetsliv och i vardagen, desto bättre kan vi använda oss av dem i vårt tänkande och agerande. Vi kan till exempel mera effektivt hantera stress och krav i arbetslivet och på fritiden.

Detta är i korthet det som kallas för emotionell intelligens (EI). Det sägs att 27-45% av framgång i arbetslivet beror på vår emotionella intelligens.

Dessutom mår du bättre med en utvecklad och balanserad emotionell intelligens, din livsglädje hänger ihop med EI-förmågor som självkänsla, sociala relationer och självförverkligande.

Mer livsglädje och mer framgång alltså, vem vill inte ha det?

EI viktigt för framgång som chef

Som med det mesta här i livet så behöver man träna och utveckla sina förmågor. Detsamma gäller EI.

En bra sak med EI är nämligen att det är en dynamisk resurs – vår emotionella intelligens utvecklas kontinuerligt i våra liv och kan därför också medvetet förbättras.  Detta i motsats till IQ, kognitiv intelligens, som peakar vid 17 års ålder.

Det är inte minst för dig som är ledare värdefullt att ha koll på dina styrkor och de områden som kan utvecklas inom emotionell intelligens. EI är avgörande för hur framgångsrik en chef är i sitt ledarskap, visar forskning. EI har visat ha fem gånger större betydelse för framgång jämfört med IQ.

EQ-i 2.0 – verktyget för att utveckla din emotionella intelligens

Ett utmärkt första steg för dig som vill utveckla din emotionella intelligens är att göra ett test som heter EQ-i 2.0. Det är ett psykometriskt, validerat bedömningsverktyg som används för bedömning och utveckling av EI på individuell, team- och organisationsnivå. Du kan alltså använda testet både individuellt och för en grupp av människor.

Testet som består av 133 frågor görs på nätet och tar 20-30 minuter att göra. Testet resulterar i en rapport som bland annat visar den totala EI-poängen och poäng för olika delområden samt texter kring hur man kan tolka resultatet och jobba med sin utveckling. En certifierad användare av EQ-i 2.0 går alltid igenom rapporten tillsammans med klienten.

Återkoppling och coaching

Återkopplingen är central för tolkningen av resultatet, för att du ska veta vad du ska fokusera på och hur du ska jobba med din utveckling. Återkopplingen tar 1-2 timmar. Du får flera verktyg och en handlingsplan som underlättar din utveckling. Om du vill så kan coachen hjälpa dig att arbeta med din utveckling över längre tid för snabbare och sannolikt också bättre resultat.

Kostnad

Kostnad för ett självskattningstest inklusive återkoppling av mig som är certifierad EQ-coach: 5000 kr exkl moms.

Kostnad för grupptester, 360 och teamrapport, kontakta mig.