mal blogg

Varför behöver du mål överhuvudtaget?

Mål, vi måste ha mål! Så tänker nog de flesta.

Frågan är varför.

Javisst, mål är vanligtvis nödvändiga i en verksamhet. De anger en riktning och berättar vad man vill uppnå. Problemet är att många organisationers målformuleringar ofta inte riktigt håller måttet.

Av flera skäl.

Meningen med varför

Framför allt därför att det är för mycket fokus på siffror och för lite på det som leder till att siffrorna i bästa fall nås. Det vill säga medarbetarna.

Jag har flera gånger suttit i möte som anställd kommunikatör eller copy, eller som konsult, och där fått siffror redovisade, både nuläge och önskat läge, men utan att på allvar förstå vad det innebär för mig (eller för verksamhetens medarbetare) och hur jag kan påverka det hela. Och inte minst: känna att jag begriper – varför.

Ett bra svar på frågan varför driver motivationen hos en medarbetare. Vad ska vi åstadkomma (mer än att tjäna pengar)? På vilket sätt hjälper vi våra kunder?

Balanserad målstyrning

Kanske har du redan en mission eller uppdragsbeskrivning för din organisation. Om inte rekommenderar jag att ta fram en sådan eftersom den på ett övergripande plan anger syftet med verksamheten.

När du sedan tar fram målen, självklart genom att också involvera medarbetare, så finns missionen som en bas tillsammans med visionen och andra delar i den strategiska plattformen.

Jag tycker att Alexander Holmbergs målstyrningsmodell Arrow är intressant.

I den kombinerar han mätbara resultat med upplevda resultat för att uppnå en effekt.

Om vi når målen, vad blir då effekten? För medarbetarna, för organisationen, för våra kunder, för världen?

Det är en modell med balans mellan hårt och mjukt, mellan struktur och upplevelse, ekonomi och kreativitet.

Mål är ingenting som några få ska formulera och som sedan oftast letas upp i någon verksamhetsplan eller annat dokument. De ska vara levande i vardagen. Och kännas så viktiga att man vill följa upp dem.

Dela inlägg