mal blogg

Mer motivation: Vad blir effekten om vi når målen?

Jag har flera gånger suttit i möte som anställd kommunikatör eller copy, eller som konsult, och där fått siffror redovisade, både nuläge och önskat läge, men utan att på allvar förstå vad det innebär för mig (eller för verksamhetens medarbetare) och hur jag kan påverka det hela. Motivationen blir därefter, tänker jag.

Ofta är det för mycket fokus på siffror och för lite på det som leder till att siffrorna i bästa fall nås. Det vill säga medarbetarna.

En enkel fråga är en nyckel. Frågan lyder: varför? Varför ska vi nå det eller det målet?

Ett bra svar på varför-frågan motiverar en medarbetare betydligt bättre än ett siffermål. Vad ska vi åstadkomma (mer än att tjäna pengar)? På vilket sätt hjälper vi våra kunder?

Balanserad målstyrning

Jag tycker att Alexander Holmbergs målstyrningsmodell Arrow är intressant.

I den kombinerar han mätbara resultat med upplevda resultat för att uppnå en effekt.

Om vi når målen, vad blir då effekten? För medarbetarna, för organisationen, för våra kunder, för världen?

Det är en modell med balans mellan hårt och mjukt, mellan struktur och upplevelse, ekonomi och kreativitet.

Mål är ingenting som några få ska formulera och som sedan oftast letas upp i någon verksamhetsplan eller annat dokument. De ska vara levande i vardagen. Och kännas så viktiga att man vill följa upp dem.

Dela inlägg