chef-gunilla-och-672x372

Den viktigaste kommunikationskanalen

Intern kommunikation och marknadsföring är ett område som av någon märklig anledning inte ses lika fint som extern marknadsföring.

Jag förstår också att utan kund, ingen affär eller verksamhet. Kundfokus är viktigt. Och det är just därför det är så viktigt att medarbetarna känner förtroende, delaktighet, engagemang och har den kompetens som krävs för att leva upp till kundlöftet.

För att lyckas krävs god kommunikation. En stor del av det ansvaret vilar på dig som chef. Du är den viktigaste kommunikationskanalen för dina medarbetare, det visar många undersökningar.
Inte minst viktigt är att skapa engagemang och förståelse för vad ditt företaget gör och står för, och vill uppnå.

Ok, jag vet, det här är inte så lätt.
Att översätta och skapa engagemang kring värdegrund, strategier, övergripande mål och vision är en utmaning för de flesta chefer och ledare.

Om du lyckas är vinsten stor. Ett företag med engagerade medarbetare, som vet vart företaget är på väg och varför, är 30 procent mer lönsamma än andra företag enligt undersökningar.

Dela inlägg