pexels-fauxels-3183174

Hur du skapar spännande innehåll för medarbetare

Vanligtvis är syftet med Content marketing, innehållsmarknadsföring, att kommunicera och bygga relationer med kunder eller potentiella kunder, men det går lika bra att anamma tänket bakom när det gäller medarbetare.

Ett varumärke byggs ju inifrån och ut, så tänk strategiskt när du skapar innehåll för interna kanaler. Börja gärna med att ta fram en innehållsstrategi.

Här kommer några saker att tänka på för den som vill jobba med content internt i företag och organisationer.

Lär känna din medarbetare

Vad vill era medarbetare veta? Vad är de intresserade av? Vilka utmaningar, drömmar och förväntningar har de? Att känna mottagarens behov och intresse har alltid varit viktigt inom kommunikation och marknadsföring, nu är det viktigare än någonsin.

Idag kan du ganska enkelt via digitala verktyg undersöka vad som läses och vilka ämnen som väcker störst intresse på intranät och bloggar, så det är en bra start. Sedan är det förstås bra att fråga direkt.

Berätta och visa

Ett effektivt sätt att jobba med innehåll är att berätta. Väv in hårda fakta och viktiga budskap i en berättelse, gärna med människor som mottagarna kan relatera. Använd bilder, liknelser, metaforer – det gillar våra hjärnor och budskapet fastnar lättare.

Munsbitsinfo

Disponera innehållet så att det är lätt att ta till sig. En videofilm bör för det mesta inte vara längre än två minuter lång. En bloggtext blir lättare att läsa om den är uppdelad i punkter. Eller korta stycken. Som den här.

Dela innehåll i olika kanaler

När du gör research eller förebereder information – tänk då på hur du från olika vinklar kan förmedla innehåll i olika kanaler. Du får större genomslag och mer engagemang om du kommunicerar ett viktigt innehåll på olika sätt. Självklart bör ämnet vara lämpligt för och anpassat till kanalen.

Det fina med det här tänket är att du kan återvinna. En intervju blir både en bloggtext, video och artikel i personaltidningen, fast från lite olika vinklar. Mer innehåll till mindre insats. Ekonomiskt och kommunikativt smart.

Dela inlägg