kreativ kom

Kreativ intern kommunikation

Min erfarenhet av intern kommunikation är att den ibland sköts lite mekaniskt. Man (det kan vara en chef eller informatör eller vilken medarbetare som helst egentligen) förlitar sig på de kanaler som står till buds och man gör ungefär som man brukar utan att riktigt reflektera. Risken finns då att man inte når fram, inte lyckas dela information och kunskap, eller förmår skapa samsyn och engagemang.

Vid all kommunikation behöver man fundera över vad man vill åstadkomma. Vad är syftet? Och med ett tydligt syfte och mål för ögonen så finns det kanske andra sätt att framföra budskapet på? Eller bättre sätt att formulera det på?

Problemet är ofta att det inte finns tid för reflektion, allt går i ett. Vardagens alla rutiner och måsten står i vägen för reflektion och nytänkande.
Med min erfarenhet som copywriter, och som kommunikatör, hjälper jag mina kunder att vässa den interna kommunikationen så att den blir begriplig, relevant, intresseväckande och engagerande.
Både den muntliga och skriftliga.

Vill du ha tips på hur du bättre lyckas nå fram med ditt budskap? Kontakta mig så ger jag dig några alldeles gratis.

Dela inlägg