syst coaching

Systemisk coaching – om att förstå sammanhanget och se meningen

Enkelhet, tydlighet, sanning är kardinalbegrepp i min värld. Jag liksom drabbas av andnöd när teorier saknar förankring i verkligheten, i det konkreta, i hur vi människor är, känner och beter oss.

Samtidigt kan jag gilla teorier, komplicerade tankar och idéer. Bara den intellektuella ballongen inte svävar alltför för högt upp i abstraktionssfären.

Människan är komplex, liksom världen. Det är väl därför man gillar det enkla. Särskilt det enkla och geniala. Som ju är den största konsten av alla att nå fram till.

Systemisk coaching kan verka akademisk…

Hur som helst, det är systemisk coaching jag vill prata om. Mitt första intryck av systemisk coaching var just att det var mycket teorier och mycket vänster hjärnhalva.  Kontext, diskurs (favoritordet bland människor med akademiska pretentioner), cirkularitet, systemisk, autopoiesis….ja du hör själv.

Fast. Nu (nov 2011) när jag gått grundkursen så kan jag bara säga att det är intressant. Och givande för en coach (jag är tidigare certifierad ledarcoach). Jag har fokuserat på att ta till mig det jag gillar och förstår. Egentligen är det inte så stor skillnad i grunden mot vanlig coachning. Det handlar om att lyssna, vara nyfiken, föra ett samtal genom frågor och svar som kan leda till ny självförståelse och nya handlingsmöjligheter.

Det jag tycker är utmärkande är att den systemiska coachen betonar sammanhanget, kontexten. Om man ser på klienten utifrån olika sammanhang; på jobbet, i familjen, bland vännerna på fritiden, så öppnar det upp för olika sätt att förstå och se på det tema som coachningen kretsar kring. Det öppnar upp för ökad komplexitet men också fler möjligheter.

Autopoiesis är ett annat begrepp som handlar om meningsskapande. Vi konstruerar alla mentala modeller av verkligheten, baserat på hur vi upplever den med våra sinnen. Systemisk teori säger att varje system handlar perfekt utifrån sin egen historia, logik och förståelse. Du kan tycka att en t ex familj agerar galet och fel, men det finns i så fall ofta en logik i galenskapen. För att förstå en människa behöver vi återigen förstå sammanhanget, hur systemet (som människan ingår i) agerar med dess historia och modell av verkligheten.

Den minsta enheten är inte individen, utan relationen. En systemisk coach letar inte efter orsak och verkan utan försöker förstå sammanhang och mönster. Det är ett cirkulärt sett att se på saker. En verkan kan ha flera olika orsaker. Och sanningen kan se olika ut beroende på perspektiv.

Coaching som ett spel

En systemisk coach jobbar utifrån ”gamemaster-modellen”, där coachningen kan ses som ett spel och där coachen agerar spelledare som vet hur spelet kan spelas på ett meningsfullt och varierande sätt. I denna modell kan coachen växla mellan olika nivåer i samtalet. Innehållsnivån är samtal och frågor och Processnivån är samtal om samtalet. ”Pratar vi om rätt saker?” är en fråga på processnivå.

Här tycker jag att systemisk coaching är mycket bra och användbar. Det finns en tydlighet i upplägg och process från kontraktet i början till avslutet, samt olika typer av ”verktyg”. Timeout är ett verktyg som betyder just ett avbrott för att prata om samtalet på processnivå.

Systemisk coaching betonar också ett erkännande förhållningssätt. Att försöka förstå hur den andra har det utan att värdera.  Att följa istället för att styra. Ett erkännande förhållningssätt är en förutsättning för att klienten ska kunna känna sig sedd och bekräftad. Det behöver inte innebära att man som coach håller med, men man respekterar och erkänner den andras uppfattning.

Slutligen kort om begreppet appreciative inquiry. Det handlar om att fokusera på möjligheter och skapa positiva föreställningar om framtiden.  Man försöker här titta på det som fungerar istället för det som inte fungerar, och sedan dra lärdom av det.

Detta var en kort sammanfattning av några grundbultar i systemisk coaching. Vissa skulle kanske säga att inget nytt under solen. Må så vara. Men denna coachning är ordentligt förankrad i gedigna studier och teoribildning och jag känner att jag har utvecklats som coach tack vare denna grundkurs. Särskilt efter att ha tillämpat det i verkliga coachningsessioner. Förstås. Det är ju där allt kommer till liv.

Dela inlägg