startup-594090_1280

Vad ingår i en undersökning av intern kommunikation?

Hur bra fungerar er interna kommunikation? Kanske dags att undersöka saken. Som stöd för en sådan undersökning har jag här listat ett antal områden som ingår i intern kommunikation.

Kommunikationsklimat: I vilken utsträckning motiverar och stimulerar kommunikation inom företaget de anställda att möta organisatoriska mål? Har de anställda en positiv attityd till den interna kommunikation? Får kommunikationen medarbetare att identifiera sig med företaget?

Kommunikation med närmsta chef: Hur fungerar kommunikation mellan medarbetare och chef? Är chefen öppen för nya idéer? Får medarbetare den uppmärksamhet som behövs och stöd för att lösa arbetsrelaterade frågor?

Organisatorisk integration: Berör information om den närmaste arbetsmiljön, avdelningens policys och mål, arbetskrav och personal.

 Mediakvalitet: Undersöker hur nöjda medarbetare är med de kanaler som används, inklusive traditionella sådana som möten och interaktion ansikte mot ansikte.

Informell (eller horisontell) kommunikation: Informationsflödet mellan medarbetare.

 Företagsinformation: Information om företaget som helhet. Information om förändring, finansiella ställning, övergripande strategi och mål för företaget.

 Personlig återkoppling: Här undersöker man hur nöjda de anställdas är med chefens återkoppling kring arbetsinsats och hur tydliga kriterierna är för bedömning.

 Medarbetarkommunikation: Hur bra är medarbetare på att tillägna sig information och hur villiga är de att vidarebefordra nyttig information ”uppåt”?

Läs mer om den undersökning jag genomför, kommunikationskollen.

Dela inlägg