coacha

Varför du ska anlita en affärscoach

För lite mer än tio år sedan utbildade jag mig till ledarcoach. Utbildningen sträckte sig över ett halvår. Den gav mig grundläggande färdigheter i coaching som jag också har haft nytta av min roll som kommunikatör. Snart därefter gick jag också en kortare utbildning i systemisk coaching, även det mycket spännande. Vid det här laget kan man kanske tycka att det räcker med utbildning inom coachgebitet.

Icke sa nicke. Nu är jag också diplomerad affärscoach. En fantastisk utbildning som på allvar har utvecklat mig som kommunikatör och coach.

Det som gör affärscoaching så intressant och värdefullt är att det går ut på att utveckla klienten så att det också gynnar organisationen som klienten arbetar inom. Det kan till exempel handla om att utveckla en ledares potential inför vissa framtida utmaningar. Eller att stödja en ledare som har konkreta
problem i sin yrkesroll.

Inom affärscoaching finns en tydlig rollfördelning mellan klienten och uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren är den som beställer och betalar för coachingen, klienten är den som deltar i coachingen. Syftet är att hjälpa människor i organisationen att nå sin fulla potential.

Kontakta mig så berättar jag mer!

Dela inlägg