Content för medarbetare

Content marketing är ett hajpat begrepp, fast det är en hajp med innehåll. För visst är det klokt att kommunicera nytta och värde i sociala media och egna digitala kanaler – och samtidigt bygga varumärke? Vanligtvis är syftet med Content marketing att kommunicera och...
Kreativ intern kommunikation

Kreativ intern kommunikation

Min erfarenhet av intern kommunikation är att den ibland sköts lite mekaniskt. Man (det kan vara en chef eller informatör eller vilken medarbetare som helst egentligen) förlitar sig på de kanaler som står till buds och man gör ungefär som man brukar utan att riktigt...
Undersökning av intern kommunikation

Undersökning av intern kommunikation

Hur bra fungerar er interna kommunikation? Kanske dags att undersöka saken. Som stöd för en sådan undersökning har jag här listat ett antal områden som ingår i intern kommunikation. Kommunikationsklimat: I vilken utsträckning motiverar och stimulerar kommunikation...
Hinder för ett gott ambassadörsskap

Hinder för ett gott ambassadörsskap

Varför satsar inte fler företag på att utveckla sina anställda till att bli goda varumärkesambassadörer – med tanke på vilka fördelar de kan ge? Flera hinder står vägen enligt undersökningar redovisade av Melcrum. – Gamla organisationsstrukturer gör att...